Madame Piano

Madame Piano – Sensational music cover

Uvodni tekst zahvalnice za projekat Madame piano – Zemlja čuda.

Ako u životu nemate prave prijatelje, onda na vašem nebu nikad ne sija sunce. Zahvaljujući mojim prijateljima i njihovoj ljubavi koju su mi darovali u svoj radosti stvaranja i muziciranja, srećna sam što svetlost tog sunca mogu da podelim i sa vama.

Cover image for the album Wonderland

Madame Piano Case Study Photoshoot
Madame Piano Case Study Photoshoot

Brand Architecture

Core Typeface

Nova Square

Typography Color

Black is used as the primary text color for the cover. Text and highlight key messages are lavender colour base.

Wonderland by Madame Piano

Color Palette

BLACK

#00000

LAVENDER

#8E79AD

Inspiration Concept

Madame Piano Case Study - CD Cover Design

Album Cover

Madame Piano Wonderland album cover. Inspiration comes from black and white imagery and simple yet effective design elements.

Madame Piano Case Study Photoshoot
Madame Piano Case Study Photoshoot

Shadows, Highlights, Black & White…

Madame Piano Case Study Photoshoot
Madame Piano Case Study Photoshoot
Signature Madame Piano